Ar-Ge Harcamaları Periyodik Olarak Artıyor

Ar-Ge Harcamaları Periyodik Olarak Artıyor

14 Temmuz 2018 0 Yazar: admin

Ar-Ge harcamaları periyodik olarak artıyor. Araştırma-geliştirme harcamaları, yıllar içinde sürekli artış gösterdi. Buna rağmen bir markamız hala yok. Acaba miktar mı yetersiz, yoksa projeler mi? Belki her ikisi de.

Ar-Ge Harcamaları Periyodik Olarak Artıyor

Araştırma-geliştirme harcamaları arttığı gibi, Ar-Ge personeli sayısında da artış olduğu göze çarpmaktadır.

ar-ge-harcamalari-periyodik-olarak-artiyor

Grafik Tüik verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

 

2007 yılında Ar-Ge harcaması, 6.091.178.492 TL olmuştu. Bir sonraki sene 6.893.048.199 TL oldu. 2009 yılına gelindiğinde Ar-Ge harcamaları, 8.087.452.600 TL oldu. Bu sene artış göze çarparken, 2010 senesinde 9.267.589.617 TL oldu.  Yıllar geçtikçe sürekli  artış gösteren Ar-Ge harcamaları 2016’da 24. 641.251.935 TL seviyesine ulaştı.

 

 Ar-Ge Harcamalarında Yükseköğretim  Payı Düşük

Tüik verilerine göre harcamaların dağılımı şöyle. Ar-Ge harcamaları içinde mali ve mali olmayan şirketlerin payı %54,2 iken yükseköğretimin Ar-Ge harcamalarındaki payı ise, %36,3’te kaldı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarla, devletin yaptığı Ar-Ge harcamalarının payı %9,5 seviyesinde kaldı.

2016’da 24. 641.251.935 TL olan Ar-Ge harcamalarının %46,7’si  mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edildi. % 35,1 devlet,  %14,4 yükseköğretim ve %3,7 yutdışı kaynaklar tarafından finanse edilmiştir.

2016 senesinde Ar-Ge personeli olarak çalışan kişi sayısı, 136 bin 953 kişi.  2015’e göre, Ar-Ge personel sayısında %12 artış oldu.

Personellerin hangi sektörlerden geldiğine bakmak gerekirse, 2016’da görev yapan Ar-Ge personelinin %53’ü mali ve mali olmayan şirketerde, %38,4’ü yükseköğretim kurumlarında, %8,6’sı ise devlet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yer aldı.

Kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişiydi. Toplam Ar-Ge personelinin %31,4’ünü oluşturmaktaydı.

Kadın Ar-Ge personelinin ağırlıklı olarak yükseköğretimde ( %42,3) yer aldığı tespiti var. Genel devlette yer alan personel, %26,8. Mali ve mali olmayan şirketlerde yer alan kadın Ar-ge personel sayısının oranı ise, %24,3’tü.

İlgili Makale  Dünyanın En Zengin İş Adamları..!

Ar-Ge Nedir?

Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi toplamının geliştirilmesi ve yazılım dahil yeni süreç, uygulama ve sistemler tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Kaynak: TÜİK