Amazon Ormanları Yok Oluyor

Amazon Ormanları Yok Oluyor

15 Aralık 2020 1 Yazar: admin

Amazon Ormanları yok oluyor, ne yazık ki, dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon Ormanları, her yıl biraz daha küçülüyor. Amazon Ormanları, maden çıkarma, ağaç kesme ve yangınlar sebebiyle yok ediliyor.

Güney Amerika kıtasında toplam dokuz ülkenin sınırları içinde yer alan Amazon Ormanları’nın %60’ı
Brezilya sınırlarındadır. Amazon Ormanları’nın Brezilya’daki kısmı, aynı zamanda en fazla kayıp yaşanan bölgesi.

Amazon’un önemli olduğunu hep duyuyoruz. Peki, Amazon ormanları neden önemlidir ve Amazon ormanları neden yok oluyor?

Amazon Ormanları Neden Önemlidir?

Amazonlar, dünyanın en büyük yağmur ormanıdır ve dünyadaki yağmur ormanlarının yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Bu sebeple, dünya için önemi büyüktür.

*Amazon Ormanları dünyadaki su kaynaklarının %20’sini oluşturur
*Amazonlar, atmosferdeki karbondioksit ve oksijen dengesini korur
*Yaşam için olmazsa olmaz önemdeki oksijenin yaklaşık beşte biri Amazonlar’da üretiliyor

 

Bunlara ek olarak, Amazon Ormanları çok büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Amazonlar, on binlerce ağaç çeşidi, yüz binden fazla omurgasız çeşidi ve yaklaşık  iki bin kuş türü için doğal yaşam alanıdır. Bu manada, Amazonlar, dünya genelindeki tüm canlı çeşitliğinin %10’nunu içinde barındırmaktadır. 

Bu özellikleri sebebiyle Amazonlar, dünya için çok büyük öneme sahiptir.

İlgili Makale  Brezilya’da Toplu Arı Ölümleri

Amazon Ormanları Nerededir?

Amazonların %60’ı Brezilya, %13’ü ise Peru sınırları içindedir. Brezilya ve Peru ile beraber, Kolombiya, Ekvador, Venezuela, Fransız Guyanası, Guyana, Bolivya, Surinam Amazon Ormanları’na ev sahipliği yapan diğer ülkelerdir.

 

Amazon Ormanları’nın Büyüklüğü

Amazon Ormanları, yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik bir alana sahiptir ve yine bu yaklaşık Türkiye’nin 7 katına eşittir. Ancak, Amazon Ormanları yok oluyor ve orman alanı hızla ve büyük ölçüde insan eliyle yok ediliyor.

Amazon Ormanları Neden Yok Oluyor?

Dünya için hayati öneme sahip olan Amazonlar, her geçen yıl küçülüyor. Yapılan araştırmalara göre, 2000 ile 2018 arasında Amazon Ormanları’nda 513 bin 16 kilometre alan yok oldu.

 

Bu 18 sene içinde Amazonlar’da yok olan orman büyüklüğü, Türkiye’nin yaklaşık üçte ikisine denk geliyor.

amazon-ormanlari-yok-oluyor

2019’daki Yangınların Uydu Görüntüsü

Amazonlar’da sadece 2018’de yok edilen ormanlık alanın 31 bin 269 kilometre olduğu açıklandı. Bu ise İstanbul’un 5 katına denk geliyor. Yani, sadece 2018 yılında Amazonlar’da 5 İstanbul büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu.

Amazon Ormanları‘nda yaşanan kayıpların sebepleri; maden çıkarma, ağaç kesme ve yangınlardır.